--------------Ankomst-------------------------------Arrival------------------------Ankunft---------

            Både gæstesejlere og autocampere har mulighed for                  at benytte såvel toiletter samt bad i klubhuset.


         I klubhuset findes diverse info vedrørende seværdigheder              i området samt oplysning om betaling for opholdet.


          Hvis man går ca. 10 min. langs fjorden  kommer man til                          inderhavnen og bymidten hvor der er flere muligheder                   for blandt andet at indkøbe dagligvarer.


Se kort "Klik her".            Both guest sailors and motorhomes have the possibility                to use toilets and the bathroom in the clubhouse.


       In the clubhouse there is various info regarding sights in area            as well as information an payment for the stay.


               If you walk about 10 min. along the fjord you come                                to the inner harbour and the city center where there                   are several opportunities to purchase groceries.


See map "Click here". Sowohl Gastsegler als auch Wohnmobile haben die Möglichkeit     Toiletten und Badezimmer im Clubhaus zu nutzen.


         Im Clubhaus gibt es verschiedene Informationen zu          Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sowie Informationen zur Zahlung des Aufenthalt.


              Wenn Sie etwa 10 Min. entlang des Fjords spazieren                            kommen Sie zu der innere Hafen wo es  Möglichkeit             

                                 gibt Lebensmitteln zu kaufen.


Siehe Karte "Klicke hier".